Program "Czyste powietrze"

BUDUJĄC Z NAMI JESTEŚ W STANIE OBNIŻYĆ KOSZT BUDOWY DOMU NAWET O 27 000 ZŁ!

Celem programu jest zmniejszenie / uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WARUNEK PODSTAWOWY
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu - w przypadku naszych domów POMPY CIEPŁA.

TERMINY
Dofinansowanie do zakupu i montażu POMPY CIEPŁA (powietrze) uwarunkowane jest poniesieniem tych kosztów do 31 grudnia 2019r.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA POMP CIEPŁA POWIETRZE

* Max jednostkowy koszt kwalifikowany dla pompy ciepła wynosi do 30 000zł.

* Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu