Program "Mój prąd"

 

Program priorytetowy „Mój Prąd” skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby  przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. Dotacji podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Więcej o programie na stronie : http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają również Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” https://doradztwo-energetyczne.gov.pl

Kontakt w NFOŚiGW: 22 45 95 990 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00